Lấy 21,6 (g) X (là oxit kim loại) hòa tan bằng dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 (l) khí NO (dktc) là sản phẩm khử duy nhất. Xác định X?

Danh sách hỏi đápLấy 21,6 (g) X (là oxit kim loại) hòa tan bằng dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 (l) khí NO (dktc) là sản phẩm khử duy nhất. Xác định X?
Vô danh hỏi 9 năm trước

đề: Lấy 21,6 (g) X (là oxit kim loại) hòa tan bằng dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 (l) khí NO (dktc) là sản phẩm khử duy nhất. Xác định X?